Oriënterend gesprek
Afhankelijk van de aard van de opdracht zal bij jou thuis of op je werk een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaatsvinden. Hieruit moet duidelijk worden hoe de situatie is en welke wensen en mogelijkheden er zijn.

Offerte
Als na het kennismakingsgesprek blijkt dat de benodigde 'klik' tot samenwerking aanwezig is, werkt Padua Organizing een plan van aanpak uit en stuurt je dit binnen een week na het gevoerde gesprek toe.

Aan de slag
Wanneer de offerte ondertekend is gaat Padua Organizing samen met jou aan de slag. Door in overleg alle te ordenen zaken een -voor jou!- logische plek te geven, is zoeken in de toekomst verleden tijd.

Evaluatie
Na afronding van de opdracht maakt Padua Organizing een schriftelijk verslag met daarin een overzicht van wat gedaan is, wat nog gedaan kan worden en tips die je verder kunnen helpen.

Gedragscode
Uiteraard respecteert Padua Organizing jouw privacy en is geheimhouding gewaarborgd.